„Niebieska Linia” – konsultacje dla specjalistów.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, którzy w codziennej pracy spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie do skorzystania z oferty konsultacji dla specjalistów.
Mogą one dotyczyć: niejasności związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozy zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości zagadnienia. Konsultacje są bezpłatne.
Konsultacje prowadzone są w formie:
 telefonicznych dyżurów dla specjalistów – w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 250-63-12
– elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info zakładka „Forum”) oraz koordynatorzy@niebieskalinia.info