Witam na stronie gabinetu psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna swoje korzenie ma w psychoanalizie co oznacza, że terapeuta stara się dotrzeć do nieświadomych motywów, celów i pragnień pacjenta. Praca psychologa/terapeuty opiera się na budowaniu i analizowaniu relacji, która rozwija się między nim a pacjentem, co pomaga pacjentowi zrozumieć samego siebie, tym samym dając ulgę a w dłuższej perspektywie zmianę. Psychoterapeuta psychodynamiczny nie daje dobrych rad lecz stara się pomóc pacjentowi w lepszym rozumieniu jego własnych myśli, zachowań, pragnień i uczuć. W swojej pracy opieram się na podejściu psychodynamicznym zgodnym z rozumieniem psychoterapii psychodynamicznej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

„Marzyciele i Mędrcy – spotkanie pokoleń” – Nowoczesna Konferencja dla Rodziców

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, zaprasza na Nowoczesną Konferencja dla Rodziców: „Marzyciele i Mędrcy – spotkanie pokoleń.

6 maja 2017 (sobota), godz. 10:00;
Europejskie Centrum Solidarności
Pl. Solidarności 1, Gdańsk

Organizatorzy zapraszają nie tylko rodziców, dzieci ale również seniorów, gdyż w tym roku chcą rozmawiać o tym, w jaki sposób może zachodzić integracja międzypokoleniowa w rodzinie i społeczeństwie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: co to znaczy być babcią/dziadkiem; jak może współcześnie zachodzić wymiana między pokoleniami, by służyła budowaniu więzi; co w dobie nowych technologii starsi mogę dać młodszym, by było dla nich wartościowe; co młodsze pokolenie może zaoferować starszym, by było dla nich ciekawe. Zapowiada się ciekawa dyskusja oraz warsztaty dla rodziców i dzieci.

Program Konferencji:

9:00-10:00 Rejestracja
10:00-10:10 Powitanie uczestników przez Władze Miasta i Organizatorów
10:10-12:10 Dyskusja panelowa z udziałem specjalistów: psychoterapeutką Aleksandrą Bachórz, filozofem dr. Andrzejem C. Leszczyńskim i członkinią Gdańskiej Rady ds. Seniorów dr inż. Anitą Richert- Kaźmierską. Profesjonaliści będą rozmawiali o kondycji więzi międzypokoleniowej, roli dziadków i pradziadków w dzisiejszych rodzinach oraz potencjale i ograniczeniach seniorów. Dyskusję moderowała będzie Iwona Demska– dziennikarka Radia Plus
12:10-12:40 Przerwa Kawowa
12:40-14:40 Warsztaty dla rodziców (jeden warsztat do wyboru):
1. Anna Franz i Jakub Rodziński: „Starość i młodość, różnica pokoleń, różnica doświadczeń – czego nie znajdziesz w książkach i Google”
2. Barbara Piątkiewicz i Jolanta Szuszkowska – Olechnowicz: „Rola przekazów międzypokoleniowych w rodzinie”
3. Łowcy Słów: „Mędrcy i Marzyciele – spotkanie pokoleń – spotkanie z Łowcami Słów” (warsztat dla dziadków/babć, rodziców i dzieci)

Program dla Dzieci:
Równolegle będą odbywały się zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci. Od 10:00 do 12:10 zajęcia przygotowane przez Wydawnictwo EneDueRabe, po przewie (12:40-14:10) przez Wydział Zabaw w Europejskim Centrum Solidarności oraz Łowców Słów.

Wstęp wolny. Konferencja skierowana jest do mieszkańców Gdańska.
Rejestracja 58 347 89 30 lub sekretariat@raclawicka.gda.pl
Odbiór zaproszeń: siedziba GOPP ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk
Rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, wypełniają ankietę dotyczącą dziecka (w siedzibie GOPP, przy odbiorze zaproszenia).
Szczegółowy program warsztatów dla dzieci i rodziców na: https://www.facebook.com/raclawickagdansk/

Goście Konferencji:
dr Andrzej C. Leszczyński – wykładowca akademicki, okazjonalnie nauczyciel licealny. Studiował pedagogikę i filozofię. Autor ponad 200 rozpraw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. „Ojciec człowieka. Szkice afiniczne” słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2012; „Owoc tamtego grzechu” Myślnik, Gdańsk 2013; „Najgłębsze, spokojne morskie dno”. Próby antropologiczne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014. Prowadzi warsztaty komunikacji i ekspresji.

Aleksandra Bachórzpsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe Studium Socjoterapii, kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, wieloletnie szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par (I, II i III stopnia). Uczestniczyła w seminariach z psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Nadal rozwija swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach i seminariach. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w szkołach, świetlicy socjoterapeutycznej i Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia (m.in. dla rodziców zastępczych, pedagogów), konsultacji dla instytucji zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną oraz zespołów interdyscyplinarnych.

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Od siedmiu lat prowadzi badania naukowe w zakresie starzenia się społeczeństwa i jego społeczno-ekonomicznych konsekwencji. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych związanych z problematyką postępującego starzenia się społeczeństwa. Członek Gdańskiej Rady ds. Seniorów. Ekspert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Programie ASOS2017.

MarzycieleMędrcy

|

„Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki” – konferencja w Bydgoszczy

Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów zaprasza na I Konferencję: „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki”.
3 czerwca 2017 (sobota), Hotel Campanile Jagiellońska 59, Bydgoszcz

Celem Konferencji jest przedstawienie aktualnej wiedzy związanej z pracą socjoterapeutyczną, wymiana poglądów dotyczących różnych aspektów socjoterapii oraz integracja środowisk socjoterapeutów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Konferencja ma również na celu popularyzowanie socjoterapii jako jednej z form pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Wystąpienia konferencyjne:
Maciej Wilk „Dla kogo jest socjoterapia?”
Ewa Wojtynkiewicz „Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży – perspektywy pomocy”
Emilia Soroko, Barbara Jankowiak „Od teorii i badań do praktyki socjoterapeutycznej”
Kazimierz Ździebło „Socjoterapia, czy to działa? Proces grupowy i jego znaczenie w socjoterapii”
Anna Kaczmarska-Pająk, Magdalena Marzec „Proces grupowy w praktyce – analiza przypadku”
Piotr Miszewski „Kilka refleksji na temat pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych”
Aleksandra Janiszewska „Socjoterapia w praktyce”
Janusz Kitrasiewicz „Dylematy tożsamości socjoterapeuty”

Opłaty: do 14 kwietnia 2017: 130 zł (członkowie PSSiT i studenci) i 170 zł (pozostałe osoby), po tym terminie odpowiednio 170 zł i 220 zł. Formularz zgłoszeniowy

Prelegenci:
Janusz Kitrasiewiczpsycholog, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej – szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Maciej Wilk psycholog, pedagog, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, autor książki „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne”.
Aleksandra Janiszewska – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel i lider merytoryczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji Praesterno.
dr Barbara Jankowiak – adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM, psychoterapeuta w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, psycholog, pedagog. Redaktorka pracy zbiorowej: „Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Teoria i praktyka.” (Wyd. Naukowe UAM 2013).
Anna Kaczmarska-Pająk – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Magdalena Marzec – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Piotr Miszewski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor warsztatu i treningu oraz socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
dr Emilia Soroko – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Nauk Społecznych UAM, psychoterapeutka w ośrodku AION. Autorka między innymi monografii: „Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach” (Wyd. Naukowe UAM; Poznań 2014), współautorka rozdziałów na temat diagnozy klinicznej w podręczniku „Psychologia kliniczna” pod red. Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk (Wyd. Naukowe PWN, 2016).
dr Ewa Wojtynkiewiczpsycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Kazimierz Ździebłopsycholog, certyfikowany superwizor socjoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii i socjoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel fundacji PozyTYwka oraz Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego.

baner

|

Wykład: „Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy”

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na wykład dr n. med. Sławomira Murawca: „Projekcyjna identyfikacja w świetle neuropsychoanalizy”
22 marca 2017 (środa), godz. 20:15-21:45
Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45
Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie
Gdańsk: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204
(Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)
Rzeszów: ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem. Dane do faktur po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

dr n. med. Sławomir Murawiec – psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny, prezes Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Psychiatria”. Członek – założyciel (2000) Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Ukończył szkolenie prowadzące do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Laureat nagrody im. Profesora Stefana Ledera, wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi na polu psychoterapii. Otrzymał je „za zasługi na polu psychoterapii w integrowaniu podejścia psychoanalitycznego z perspektywą neurobiologiczną oraz za umiejętność zaciekawiania psychoterapeutów mózgiem, a neurofizjologów umysłem”.
Autor wielu publikacji m.in. „Depresja 2016″ (z Piotrem Wierzbińskim), „Od neurobiologii do psychoterapii” (redakcja z Cezarym Żechowskim).

od-neurobiologii-do-psychoterapii

|

Ewa Kobylińska – Dehe ponownie w Gdańsku

W piątek, 17 marca 2017, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na wykład otwarty dr Ewy Kobylińska – Dehe: „Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką”
17 marca 2017(piątek), godz. 19:00-20:30
Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204
Opłata: 40 zł na konto PTPa: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397 lub gotówką przed wykładem (wstęp wolny dla członków i kandydatów PTPa, oraz pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG)

W sobotę 18 marca 2017, godz. 11:00-12:30 odbędzie się seminarium, podczas którego Ewa Kobylińska-Dehe podzieli się swoim doświadczeniem pracy psychoanalityczną metodą fokalną praktykowaną we Frankfurcie.
Miejsce: UG, sala 103
Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat PTPa: ptpa@psychoanaliza.org.pl
Opłata: 150 zł na konto PTPa: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191 (z dopiskiem – seminarium Ewy Kobylińskiej-Dehe, Gdańsk)

fot.:www.ipu-berlin.de
ewa-kobylinska-dehe

|

Gdynia – grupa rozwojowo-terapeutyczna dla młodzieży

W marcu rusza nabór do rozwojowo-terapeutycznej grupy dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
Czas trwania: Marzec 2017 – czerwiec 2018 (oprócz wakacji)
Zajęcia: środa godz.16.30 – 19.00; Gdynia – Redłowo, ul. Abrahama 48a/12 (blisko kolejki SKM)
Koszt: Indywidualna konsultacja wstępna – 100 zł
Udział w zajęciach – 250 zł /miesiąc
Prowadzące: Magdalena Świstun – Jeziorska – tel. 503 122 800, Magdalena Jabrocka – tel. 502 156 113

Dla kogo przeznaczona jest grupa:
– młodych osób w wieku 14 – 17 lat;
– młodzieży, potrzebującej wsparcia i pomocy psychologicznej;
– osób, które czują się zagubione, osamotnione i niezrozumiane;
– tych, którzy chcieliby lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach (np. konfliktu z rówieśnikami lub/i dorosłymi);
– osób, które mają poczucie pustki, nie wiedzą czego pragną, potrzebują,
– tych, którzy chcieliby odnaleźć swoje mocne strony;
– osób mających potrzebę poznania innych ludzi, poczucia się częścią grupy;
– młodych, którzy zastanawiają się co mogą zrobić aby poczuć się szczęśliwszymi;

Udział w grupie poprzedza indywidualna konsultacja.

Prowadzące:
Magdalena Świstun – Jeziorskapsycholog, psychoterapeutka, współprowadziła psychoterapię grupową oraz psychoedukację dla młodzieży. Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia psychoterapii zdobyła w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym a także podczas „Zaawansowanego kursu z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej” w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
Magdalena Jabrocka psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

grupa terapeutyczna dla młodzieży

|

„Resilience – poststraumatyczny wzrost” – konferencja w Gdańsku

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium zapraszają do udziału w Konferencji „Resilience – poststraumatyczny wzrost”.
27 maja 2017, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Plac Solidarności 1; godz. 10:00.
Program:
10:00 – 11:00 Alfred Walter „Resilience – poststraumatyczny wzrost”
11:00 – 12:00 Jolanta Zboińska „Wydobyć się z traumy”
12:00 – 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Anita Sumiła „Trauma u dzieci – trudności w diagnozie różnicowej”
13:30 – 14:30 Marta Siciarek „Metody pracy z uchodźcami z uwzględnieniem różnic międzykulturowych”
Koszt: 70 zł (po 20 marca 100 zł.) Opłaty na konto : 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685 tytułem: konferencja
Zgłoszenia i dane do rachunków:  info@psychotraumatologia.com.pl

Ponadto, w dniu poprzedzającym konferencję (26 maja 2017 – piątek) zorganizowane będą dwie grupy superwizyjne prowadzone przez Alfreda Waltera.
12:00 – 15.00 I Grupa Superwizyjna
16:00 – 19:00 II Grupa Superwizyjna
Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. Wpłaty na konto: 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685 Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: info@psychotraumatologia.com.pl.

Prelegenci:
Alfred Walter – psychoanalityk, psychotraumatolog, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, lider i wykładowca Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, wieloletni wykładowca i współpracownik Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.
Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie i Sopocie. Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady z zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów.
Marta Siciarek psycholog, sinolog, prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, współkoordynator projektu integracji imigrantów w Gdańsku.
Jolanta Zboińskapsycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prezes i trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, wykładowca Collegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

resilience

|

„Psychoterapia psychodynamiczna – od teorii do praktyki” – konferencja w Katowicach

Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na I Konferencję pt.: „Psychoterapia psychodynamiczna – od teorii do praktyki”
18. marca 2017 (sobota), Katowice, Hotel Angelo.
Opłata 180 zł, studenci 150 zł. Formularz zgłoszeniowy 
Plan konferencji:
8:15 – 9:00 rejestracja
9:00           przywitanie
9:05 – 10:05 Janusz Kitrasiewicz, wykład: Strukturalne podejście w psychoterapii psychodynamicznej
10:05 – 10:50  Zuzanna Korga, wykład: Technika pracy psychoterapeuty psychodynamicznego
10:50 – 11:10 dyskusja
11:10 – 11:40 przerwa kawowa
11:40 – 12:25 Patrycja Staniszewska, wykład: Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – różne ujęcia teoretyczne i wynikające z nich konsekwencje praktyczne
12:25 – 12:40 dyskusja
12:40 – 14:15 przerwa obiadowa (we własnym zakresie)
14:15 – 15:45 warsztaty*
15:45 – 16:15 przerwa kawowa
16:15 – 17:45 warsztaty*
17:45 – 18:15 przerwa kawowa
18:15 – 18:45 dyskusja: Praktyczne dylematy pracy psychoterapeuty psychodynamicznego
18:45 zakończenie, lampka wina
*wyboru dwóch warsztatów można dokonać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

Warsztaty:
Dorota Michalik „Praca indywidualna na tle grupy – aspekty praktyczne”
Uczestnikom zostanie przedstawione uzasadnienie dla wyboru pracy indywidualnej na tle grupy na podstawie diagnozy strukturalnej pacjentów, którzy zgłaszają się do tej formy leczenia.
Dominika Machynia-Rzepka „Wywiad strukturalny i jego zastosowanie w diagnozie różnicowej zaburzeń osobowości
Przedstawienie użyteczności wywiadu strukturalnego w diagnozie różnicowej.
Róża Filipowicz „Zagrożenia i trudności w procesie psychoterapii psychodynamicznej pacjenta młodzieżowego”
Przedstawienie specyficznych, typowych dla pracy z adolescentem, trudności i zakłóceń mogących pojawić się w psychoterapii psychodynamicznej, dyskusja wokół normy rozwojowej.
Jakub Paliga „Co psychiatria i psychoterapia mają sobie do zaoferowania?”
Omówienie dylematów, zasad współpracy i rozumienia współpracy psychiatry i psychoterapeuty.
Jarosław Polak „Czy istnieją dowody na skuteczność psychoterapii psychodynamicznej
Przybliżenie słuchaczom problematyki naukowego dowodzenia skuteczności psychoterapii, szczególnie psychoterapii psychodynamicznej.
Aleksandra Caputa „Obronnie rzecz biorąc”
Usystematyzowanie wiedzy na temat mechanizmów obronnych oraz praktyczne wykorzystanie konfrontacji, klaryfikacji oraz interpretacji.

Prelegenci:

mgr Janusz Kitrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kierownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, założyciel i przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Patrycja Staniszewska – psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, certyfikowany socjoterapeuta, kierownik ds. szkoleń Śląskiego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, przewodnicząca Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Zuzanna Korga – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, wiceprzewodnicząca Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek Rady Programowej i Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kierownik Ośrodka Psychoterapii i Psychoedukacji LOGOS w Rybniku.

dr n. med Jakub Paliga – specjalista psychiatra, pracuje na Dziennym Oddziale dla osób z zaburzeniami nerwicowymi oraz w poradni specjalistycznej w Katowicach Ochojcu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną; certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Dorota Michalik – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, socjoterapeuta i trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kierownik Śląskiego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, sekretarz Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Dominika Machynia-Rzepka – psycholog, aboslwentka szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

mgr Róża Filipowicz – psycholog, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Psychoterapii Młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Aleksandra Caputa – psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, należy do Górnośląskiego Oddziału tego Towarzystwa.

dr Jarosław Polak – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

„Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji” – konferencja

W ramach  Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.:
„Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji„.
23.02.2017 r. (czwartek), Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Program:
9:00-9:15 Otwarcie konferencji
9:15-10:00 Wiesław Cubała: „Wielowymiarowe podejście w leczeniu większego zaburzenia depresyjnego – znaczenie modelu biopsychospołecznego w rozumieniu terapii zaburzeń nastroju”
10:00-11:00 Artur Kawiński, Wioletta Radziwiłłowicz: „Melancholia. O depresji w kulturze”
11:00-11:15 Refleksje, pytania uczestników
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:15 Renata Mizerska: „Doświadczenia depresyjne – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt”
12:15-13:15 Lech Kalita: „Długoterminowa psychoterapia depresji w podejściu psychoanalitycznym”
13:15-13:30 Refleksje, pytania uczestników
13:30-14:00 Przerwa kawowa
14:00-14:45 Magdalena Chrzan-Dętkoś: „Odzyskiwanie zabawy. Doświadczenie depresji matki przez małe dziecko. Studium przypadku”
14:45 Refleksje, pytania uczestników, zakończenie konferencji

Opłata konferencyjna 90 zł. Wpłaty na konto Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł przelewu: K 730-17; imię i nazwisko uczestnika; instytucja lub osoba
wpłacająca

Uczestnicy konferencji, w ramach opłaty konferencyjnej, otrzymają książkę „Włosy mamy” G. Dahle i S. Nyhousa (Wyd. Ene Due Rabe) na temat depresji matki i jej doświadczania przez dziecko.

Prelegenci:
dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała – specjalista psychiatra, pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe.
Artur Kawiński – nauczyciel akademicki, redaktor, dziennikarz. W Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi zajęcia z religioznawstwa i wstępu do nauk o kulturze.
dr hab. prof. nadzw. UG Wioletta Radziwiłłowiczpsycholog, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejsze monografie: „Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia”, „Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne”, „Adolescencja. Wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne”. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do psychologów, nauczycieli i rodziców. Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich „Młodzież w działaniu”.
Renata Mizerskacertyfikowany psychoterapeuta, psycholog, certyfikowany terapeuta MBCT i nauczyciel uważności. Absolwentka Psychologii w SWPS oraz WZ Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych IIPG w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym szkoleniu podyplomowym Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu Gestalt, terapię MBCT-Ca opartą na uważności (mindfulness), treningi i warsztaty pracy poprzez ciało. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), Członek Executive Committee Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT), Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.
Lech Kalitapsycholog, psychoterapeuta, tłumacz literatury psychoanalitycznej. Obok prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej współpracuje z instytucjami publicznymi m.in. jako superwizor Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz Zespołu ds. Intensywnej Pracy z Rodziną w Gdyni. Były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG oraz prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną. Autorka publikacji z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychoterapii.
naturaKultura

 

|

Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki – Konferencja

„Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki” to I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
03.06.2017 (sobota), Hotel Campanile, ul. Jagiellońska 59, Bydgoszcz.

Celem konferencji jest propagowanie socjoterapii jako jednej z form pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, jak również zachęcenia środowiska psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, pracowników społecznych i studentów do wymiany doświadczeń.

Prelegenci:
Janusz Kitrasiewiczpsycholog, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej – szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Maciej Wilk psycholog, pedagog, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, autor książki „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne”.
Piotr Miszewski – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Anna Kaczmarska-Pająk – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Magdalena Marzec – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Aleksandra Janiszewska – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel i lider merytoryczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji Praesterno.

Program konferencji zostanie podany wkrótce.

Opłaty: 130 zł członkowie/inie PSSiT i studenci/tki; 170 zł dla pozostałych osób do 14.04.2017. Po tym terminie opłata odpowiednio 170 i 220 zł.
Konto: 08 2030 0045 1110 0000 0409 7920
Tytułem: opłata konferencyjna Imię i Nazwisko
Formularz rejestracyjny

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

socjoterapia

|

Nieświadoma dynamika pary – konferencja

„Nieświadoma dynamika pary” to II Konferencja: Pracując Psychoanalitycznie z Parami, na której ponownie gościć będą Stanley Ruszczynski i Mary Morgan. Ponadto referaty przedstawią: Agnieszka Leźnicka-Łoś, Karolina Małek i Edward Buzun.

11 marca 2017 (sobota), Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, Warszawa (wejście od ul. Konarskiego). Formularz zgłoszeniowy
Opłata: 250 zł do 31.01.2017, po tym terminie 300 zł.
Nr konta: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850, tytułem: II Konferencja Par
Strona konferencji

Prelegenci:
Mary Morgan – psychoanalityczka i psychoanalityczna terapeutka par, członkini zwyczajna Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS). Założycielka i członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Par (BSCPC). Kieruje programem kształcenia terapeutów par w Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR). Członkini grupy roboczej do spraw Psychoanalitycznej Pracy z Parami i Rodzinami przy Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz członkini Rady Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Par i Rodzin (IACFP).
Wystąpienie: „Wielość relacji w gabinecie terapeutycznym – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii par”.
***
Stanley Ruszczynski – psychoanalityk i psychoanalityczny terapeuta par, członek zwyczajny Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS), Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) oraz Brytyjskiego Towarzystwa Terapeutów i Doradców Par (BSCPC). Wieloletni dyrektor kliniczny oraz konsultant i psychoterapeuta dorosłych w Klinice Portman (Tavistock and Portman NHS Foundation Trust). Redaktor wydanej w Polsce książki „Psychoterapia par”.
Wystąpienie: „Dlaczego jesteśmy razem? Rozumienie nieświadomego wyboru partnera”.
***
Agnieszka Leźnicka-Łoś – psychoanalityczka PTPa, terapeutka szkoleniowa i superwizorka PTPP, autorka książki: „Podstawy terapii psychoanalitycznej”. Oprócz pracy w gabinecie prowadzi seminaria z zakresu zagadnień psychoanalitycznych, superwizje grupowe i superwizje zespołów terapeutycznych.
Wystąpienie: „Jak psychoanalityk interpretuje treści na temat partnera ujawniane przez pacjenta w indywidualnej analizie”.
***
Karolina Małekpsychoterapeutka, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzi psychoanalityczną terapię par.
Edward Buzun – psychoterapeuta, certyfikowany analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzi psychoanalityczną terapię par.

Organizatorzy konferencji: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

psychoterapiaPary

|