Psychoterapia

gabinet psychoterapii

Konsultacje psychologiczne – pozwalają rozpoznać na czym polega trudność zgłaszającej się osoby, jakie są jej oczekiwania i wybrać najlepszą formę pomocy. Najczęściej są to 2 – 3 spotkania z terapeutą. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna – krótko- lub długoterminowa to proces poznawania samego siebie. Służy leczeniu zaburzeń emocjonalnych (min. depresji, nerwic, lęków, zaburzeń jedzenia, trudności w relacjach z ludźmi) i zaburzeń osobowości. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu, o stałej porze. Czas trwania terapii nie jest z góry określony.

Psychoterapia par i małżeństw – przeznaczona jest dla par, które przechodzą kryzys lub trudności w związku i poszukują rozumienia tych trudności.

„Wszyscy dążymy do tego, by stanowić spójną całość, ale dążenie to zawsze łączy się z wysiłkiem i z walką przeciwko czemuś w nas. Owe zmagania o zyskanie spójności stanowią istotę psychoterapii psychodynamicznej. Pacjent zgłaszający się na konsultację nie ujmuje swoich problemów w ten sposób, lecz mimo to zdaje sobie sprawę, że sprawy nie układają się po jego myśli dlatego, iż coś przeciwdziała jego świadomym intencjom”

N. Symington „Narcyzm. Nowa teoria”

 

Dodaj komentarz