„Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii” – Konferencja

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z Kliniką Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową: Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii.
16 listopada 2018 r. (piątek), Atheneum Gedanense Novum (al. Zwycięstwa 41/42) sala im. prof. Olgierda Narkiewicza (campus GUMed) w godzinach 8:30-15:30.

Konferencja kierowana jest do:lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, mieszkańców miasta Gdańska i specjalistów pracujących na rzecz mieszkańców Gdańska w gdańskich placówkach oraz studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i studentów psychologii gdańskich uczelni.
Udział w Konferencji jest bezpłatny! Formularz rejestracyjny

Prelegenci:
prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel – lekarz, embriolog, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej; w latach 1991- 2010 kierownik Katedry Histologii i Embriologii WAM – następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor 130 prac naukowych, dwóch podręczników embriologii. Ekspert-konsultant opracowań popularno-naukowych na temat rozwoju prenatalnego człowieka.

prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska – psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych poświęconych diagnozie, rozwojowi i terapii dzieci z ADHD. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.

dr med. Seweryna Konieczna –  lekarz neurolog, historyk medycyny, magister filologii polskiej, wieloletni nauczyciel akademicki. Zawodowo związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jest członkiem Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jest od wielu lat konsultantem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz diagnostą FAS. Autorka wielu książek i publikacji na temat historii medycyny i neurologii.

dr Teresa Jadczak – Szumiło – psycholog, ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii. Prowadzi prywatną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i ich rodzin ITEM – Centrum Psychologiczne. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej  (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Pracuje z rodzicami adopcyjnymi nad rekonstrukcją systemu przywiązania w sytuacji adopcji.  Od 1995 r. ekspert PARPA ds. Socjoterapii i FASD. Nagrodzona nagrodą ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodą Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia – badania diagnostyczne dzieci z FASD.

dr med. Krzysztof Liszcz – psychiatra, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”. Od roku 2001 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Nagrodzony min.: Nagrodą Fundacji POLCUL, wspólnie z Żoną Katarzyną: Orderem „ Ecce Homo” oraz Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J.Tischnera;  za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

mgr Małgorzata Tomanik – ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo –Wychowawczą na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 27 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie.  Uzyskała certyfikaty w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne a upośledzenia rozwojowe, rozwój emocjonalny u dzieci i młodzieży specjalnej troski, modyfikacja zaburzeń w zachowaniu oraz praca z dziećmi i młodzieżą z FASD, ich rodzinami oraz zespołami terapeutyczno-opiekuńczymi. Prowadzi własną praktykę konsultacyjną Parenting Paradigm. Pracuje jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy) dla Fraser Valley Child Development Centre in Abbotsford, BC. Wspiera dorosłych w rozumieniu FASD jako zaburzenia rozwojowego powstałego na skutek uszkodzenia mózgu przez alkohol w okresie prenatalnym. Ponadto, prowadzi warsztaty dla dorosłych: rodziców i opiekunów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policji oraz pracowników służby zdrowia psychicznego na tematy odnośnie rozwoju dzieci, rozwiązywania trudnych zachowań, wychowywania i opiekowania się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi i upośledzeniami rozwojowymi łącznie z FASD.

dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka – psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (MOPS Gdynia), a od roku 2010 wraz z psychologiem Anną Piaskowską tworzy zespół diagnozujący uszkodzenia ze spektrum FASD.

mgr Anna Piaskowskapsycholog, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Współtworzyła pierwszy w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Dzieci z FASD i Ich Rodziców w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni). Ukończyła w 2010 roku szkolenie organizowane przez PARPA z zakresu pracy z dzieckiem z FASD oraz uzyskała w 2015 roku certyfikat dotyczący diagnostyki dzieci z FASD.

Ewa Olewicz – absolwentka psychologii i i logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyła Szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia) organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Certyfikowany diagnosta FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. Pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Koordynatorka projektu pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom. Współautorka publikacji „Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań” w „Adolescencja: wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne” pod red. W. Radziwiłłowicz i A. Jarmołowskiej.

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi. Jest certyfikowanym diagnostą FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. Pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Od wielu prowadzi również wykłady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez ORE. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par.

FASDterapia

„Nadzieja w psychoanalizie” XIV Konferencja OLZON, Kraków 9.09.2017

Fundacja im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na XIV Konferencję Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie „Nadzieja w psychoanalizie”.
Kraków, 9 września 2017 r. Budynek Teatru Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie; ul. J. Babińskiego 29.

Program Konferencji:
9:00-10:00 Rejestracja
10:00-10:20 Otwarcie konferencji i wprowadzenie Wojciecha Hańbowskiego
10:20-11:00 Margot Waddell: „Całe to Światło, którego nie widzimy”: psychoanalityczne refleksje o naturze Nadziei.
11:00-11:45 Dyskusja
11:45-12:15 Przerwa na kawę
12:15-13:00 Edyta Biernacka: Atak końca świata. O terrorze nie-reprezentacji.
13:00-13:45 Dyskusja
13:45-14:30 Przerwa na obiad
14:30-15:15 Tomasz Fortuna: Notatki z obydwu stron muru. O nadziei w psychoanalizie.
15:15-16:00 Dyskusja i zamknięcie konferencji: Wojciech Hańbowski.

Opłaty: do 31 lipca 2017: 250 zł/studenci*: 200 zł,
od 1 sierpnia 2017: 280 zł/studenci*: 230 zł.
Pracownicy Szpitala Babińskiego: 80 zł.
*studenci szkół wyższych, osoby szkolące się w psychoterapii.

Opłatę na konto: 26 1540 1115 2111 6011 8284 0001
Fundacja im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2/13.
Formularz rejestracyjny

BabińskiKonferencja

Psychoterapia – moda czy konieczność? – Debata Ekspercka

Miło mi zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Debacie Eksperckiej: Psychoterapia – moda czy konieczność?, której będę moderatorem.
26 maja 2017 r. (piątek); godz. 12:00 – 13:30; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4 aula S 205.
Debata odbywa się w ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej: Zdrowie zaczyna się w głowie.

W debacie udział wezmą:
– dr n. med. Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny
– Teresa Smoła – psycholog, psychoterapeutka, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
– Katarzyna Wieczorek – psycholog, psychoterapeutka, prezes Fundacji Wspierania Rodzin Przystań
– dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal – psycholog
– dr n. hum. Aleksandra Lewandowska – Walter – psycholog i psychoterapeutka par i rodzin.
Debatę poprowadzi Marta Orańska: psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna .

Zaproszeni eksperci odniosą się do istotnych kwestii związanych z psychoterapią, min.: – Czemu potrzebujemy dzisiaj psychoterapii?
– Kiedy warto korzystać z psychoterapii i jakie można mieć z niej korzyści?
– Jaką terapię wybrać?
– Jakie warunki należy spełnić aby rozpocząć psychoterapię?
– Co jest przeciwwskazaniem do psychoterapii i kiedy terapia może zaszkodzić?

Zapraszamy uczestników do aktywnego włączenia się w debatę poprzez zadawanie pytań i wyrażenie opinii.
Zapraszamy do aktywnego udziału studentów i osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, prawników, kuratorów sądowych, lekarzy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Organizatorami Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej: Zdrowie zaczyna się w głowie są: Fundacja Wspierania Rodzin Przystań i Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Miasto Gdańsk, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radio Gdańsk.

Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką – wykład Ewy Kobylińskiej-Dehe

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na wykład Ewy Kobylińskiej-Dehe „Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką”.
26.11.2016 (sobota) Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 10:00-11:30
Wykład będzie transmitowany do Gdańska i Rzeszowa.
Transmisja w Gdańsku: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204 (Wstęp wolny dla pracowników naukowych i studentów Instytutu Psychologii UG oraz członków i kandydatów PTPa)
Transmisja w Rzeszowie: ul. Piłsudskiego 8-10, I piętro

Koszt: 40 zł, studenci 30 zł, gotówką przed wykładem, lub na konto PTPa
nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397.
Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com

Dr Ewa Kobylinska-Dehe – członek Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

fot.:www.ipu-berlin.de
ewa-kobylinska-dehe

 

Czas psychoterapii – konferencja w Krakowie

W dniach 21 – 22 maja 2016 roku w Krakowie na Wydziale Zarządzania Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 odbędzie się konferencja „Czas psychoterapii„, organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA.

Czas konferencji ma być przestrzenią do wymiany doświadczeń zarówno naukowych jak i praktycznych z obszaru psychologii klinicznej, psychoterapii i psychiatrii.
Planowane przez organizatorów zagadnienia z zakresu psychoterapii to min.:
Psychoterapia a psychologia kliniczna i psychiatria
– Osobowość psychoterapeuty i pacjenta/klienta
– Psychoterapia dla psychoterapeuty
– Język psychoterapii – model świata, model zdrowia, model terapii
– Współczesne wyzwania w psychoterapii
– Nowe badania nad psychoterapią – obszar spotkania nauki z praktyką
– Psychoterapia w biegu życia
– Techniki oddziaływania w psychoterapii – rozwój
– Psychoterapia w sieci – aspekty etyczne, szanse, ograniczenia
– Neuroscience w psychoterapii

Opłaty konferencyjne: 280 zł (do 25.04.2015) i 300 zł do 05.05.2015. Zniżki dla studentów i doktorantów (w linku też wszelkie informacje nt. wpłat)

Swój udział w konferencji potwierdzili: prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz, prof. dr hab. med. Dominika Dudek, dr hab. med. Andrzej Cechnicki, dr Adam Curyło, dr n. med. Krzysztof Walczewski

 

Dziecko i jego środowisko – zaufanie i bezpieczeństwo psychiczne małych dzieci – Konferencja

Pro-Mama: Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem oraz Urząd Gminy Szemud zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję pt: „Dziecko i jego środowisko –  zaufanie i bezpieczeństwo psychiczne  małych dzieci”
16 października 2015 (piątek), godz. 10:30-14:00, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a

Prelegenci :
Grażyna Rymaszewska (lekarz psychiatra) – „Historia przemocy”
Edyta Kołodziej – Szmid (psycholog, psychoterapeuta) – „Ukoić ból, odbudować wiarę – czyli jak zaopiekować się psychiką dziecka wykorzystanego seksualnie”
Anna Dyduch – Maroszek (psycholog, psychoterapeutka) – „Niewidzialne formy nadużywania zaufania dzieci – jak tego uniknąć?”

Opłata konferencyjna: 85 zł. mieszkańcy gminy Szemud – wstęp bezpłatny.
Numer rachunku bankowego: 25 1090 1098 0000 0001 1515 0541
Strona konferencji

psychoterapiaKonferencja

 

„Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik Kliniczny”

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zapowiada polskie wydanie najnowszej książki autorów Frank E. Yeomans, M.D., PhD, John F. Clarkin, PhD, Otto F. Kernberg, M.D. „Transference- Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. A Clinical guide.”
Książka dostępna będzie we wrześniu na VI Konferencji PTPPd „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” w Krakowie i będzie nosiła tytuł: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik Kliniczny”

zdjęcie: mat. PTPPd

KernbergPsychoterapiaBorderline

Seminaria otwarte PTPP

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  organizuje seminaria otwarte dla terapeutów i psychologów, którzy są zainteresowani podejściem psychoanalitycznym w psychoterapii. Spotkania, prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków, są okazją do poznania i dyskutowania psychoanalitycznych tekstów i klinicznych zagadnień.
Osoby chętne do wzięcia udziału w seminariach proszone są o kontakt telefoniczny 22 35 79 252 lub mailowy info@ptpp.pl. Koszt udziału w seminarium: 100 zł. Adres: siedziba PTPP Warszawa, ul. Złota 9 m 8

12 września 2015, godz. 10:00-13:30 „Deficyty symbolizacji – manifestacje kliniczne, przyczyny, znaczenie dla procesu psychoterapii
dr Małgorzata Tartas – superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy PTPP, doktor nauk medycznych, specjalista psychologii klinicznej, kandydatka PTPa .

10 października 2015, godz. 10:00-13:30 „Po co śnimy? O funkcji marzeń sennych”
Hanna Lisowska – certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

14 listopada 2015, godz. 10:00-13:30 „Superego kiedyś i dzisiaj. Rozwój koncepcji”
Anna Mączyńska-Adamczyk – psychoterapeutka psychoanalityczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kandydatka PTPa.

12 grudnia 2015, godz. 10:00-13:30 „Praca z seniorami”
Anna Siemińska – członek PTPP, członek założyciel Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej, jako terapeuta pracuje od 1992 r.

23 stycznia 2016, godz. 10:00-13:30 „Wpływ międzypokoleniowego przekazu na przebieg procesu terapii
Ewa Sobczak – superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka PTPa. Założycielka Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej w Opolu.

13 luty 2016,  godz. 10:00-13:30 „O miłości i nienawiści w przeniesieniu”
Barbara Teodorczyk – psycholog i psychoterapeuta, posiada certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała w nurcie behawioralno-poznawczym, gestalt, myślenia systemowego, terapii psychodynamicznej. Obecnie pracuje w oparciu o teorie psychoanalityczne.

12 marca 2016,  godz. 10:00-13:30 „Praca z pacjentem psychotycznym – zagadnienia kliniczne i organizacyjne”
Agnieszka Topolewska – superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, psycholog. Sekretarz Zarządu Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

07 maja 2016,  godz. 10:00-13:30 „Między życiem a śmiercią – praca nad separacją w terapii analitycznej”
Ewa Kowalska terapeuta szkoleniowy i superwizor PTPP, od 2 lat współtworzy szkolenie PTTP.

4 czerwca 2016, godz. 10:00-13:30 „Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie”
Iwona Rachuna – Woźniak – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek PTPP.

 

Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii – szkolenie podyplomowe

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii „Psyche plus” w Warszawie zaprasza na roczne szkolenie podyplomowe:  Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii.

Oferta kierowana jest do psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do myślenia o pacjencie psychotycznym w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Dodatkowymi celami szkolenia są – wzrost wiedzy na temat diagnozy schizofrenii i możliwości leczenia tej grupy pacjentów oraz wzrost umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą.
Do współpracy zaproszeni zostali doświadczeni psychoterapeuci i psychiatrzy: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, dr Tomasz Szafrański, dr Cezary Żechowski, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr Rafał Styła, lek med. Renata Bobińska, mgr Agnieszka Ciołkiewicz, mgr Mirella Denisiuk, mgr Anna Gruszka, mgr Agnieszka Kukuła.

Koszt szkolenia to 2350 złotych. Więcej szczegółów na stronie Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii „Psyche plus”

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd

Dnia 17 czerwca 2015 została powołana do życia Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Sekcja ma na celu rozwój psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, a także poszerzanie wiedzy i kompetencji psychoterapeutów w tym obszarze.

Członkiem sekcji można zostać każdy, kto jest się już członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ma uregulowane składki członkowskie oraz jest zainteresowany tematyką psychoterapii dzieci i młodzieży. Chętni proszeni są o kontakt pod adresem sekcja.pdzm@gmail.com