„Znaczenie superwizji w procesie psychoterapii” – artykuł Piotra Miszewskiego

Artykuł Piotra Miszewskiego – „Znaczenie superwizji w procesie psychoterapii”, wcześniej opublikowany w roczniku „Psychoterapia psychodynamiczna w Polsce”
(nr 2, 2015 r.), jest dostępny online na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej link do artykułu 
Artykuł w pierwotnej wersji był wykładem wygłoszonym na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna pt.: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja – co rozwija, co wypala terapeutę?” w 2015 r. w Gdańsku.

Piotr Miszewski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.