„Rytmy otchłani” L. Kality – recenzja w Psychologii Rozwojowej – Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji przeczytać książki dr Lecha Kality „Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu” (Oficyna Wydawnicza Fundament) to właśnie ukazała się moja recenzja tej książki w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bezsprzeczną wartością książki dr. Kality jest zestawienie psychoanalitycznych teorii rozwoju życia psychicznego, począwszy
od twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda przez Melanię Klein, Donalda W. Winnicotta po bardziej współczesne rewizje klasycznych poglądów: kontynuatorów szkoły relacji z obiektem, teorii przywiązania oraz psychologii ego.

i dalej

… książka jest wnikliwym, intymnym i twórczym opisem pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu psychotycznych stanów umysłu. Autor przybliża własny warsztat pracy, gdzie dialog werbalny jest tylko jednym z kanałów komunikacji, chociaż w psychoterapii ten kanał uznawany jest za główny bądź nawet najważniejszy. Autor opisuje, w jaki sposób czerpać z niewerbalnych komunikatów pacjenta w celu poszerzania rozumienia i wglądu pacjenta.

Zachęcam do przeczytania całej recenzji niezwykle ciekawej książki https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2022/Numer-2-2022/art/23639/

Książkę można nabyć bezpośrednio w Oficynie Wydawniczej Fundament lub w innych branżowych księgarniach.

Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości – konferencja w Krakowie

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie zaprasza na XIII konferencję pt: „Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości„, która odbędzie się w Krakowie 10 września 2016 r. Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4

Prelegenci:
Ewa Modzelewska – Kossowska – psychoanalityczka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, także psychoanalityczka dzieci i młodzieży.
Marcus Evans – psychoterapeuta psychoanalityczny w klinice Portman w Londynie. Jest autorem książki pt. Making Room for Madness in Mental Health: The Psychoanalytic Understanding of Psychotic Communication.
Małgorzata Król i Marta Mach – team terapeutyczny z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. Małgorzata Król jest pielęgniarką psychospołeczną, Marta Mach psychoterapeutką psychoanalityczną.

Koszty:
do 7.08.2016: 250 zł (studenci*: 200 zł), od 8.08.2016: 280 zł (studenci*: 230 z).
*studenci szkół wyższych, osoby szkolące się w psychoterapii oraz pracownicy Szpitala Babińskiego.
Formularz rejestracyjny
Opłaty: Fundacji im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej Nr konta:  26 1540 1115 2111 6011 8284 0001

Wykład Ewy Drążkowskiej – Zielińskiej w Gdańsku

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na wykład Ewy Drążkowskiej – Zielińskiej „Identyfikacja projekcyjna w polu intersubiektywnym. O rozpoznawaniu i rozumieniu niewypowiedzianego”.
9.04.2016 (sobota), godz. 11:00, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, sala nr 207.
Wstęp bezpłatny.

Ewa Drążkowska – Zielińska – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna. Superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stworzyła i realizowała program dla studentów „Kanon pomocy psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Współredaktorka książki „Podręcznik pomagania”. Zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej; obecnie jest nauczycielem w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy PTPP. Prowadzi seminaria teoretyczne, grupy superwizyjne oraz superwizuje pracę zespołów terapeutycznych.

O wykładzie: Identyfikacja projekcyjna jest jedną z bardziej nieprecyzyjnie, czy swobodnie zdefiniowanych koncepcji. Szerokie ramy definicji pozwalają opisać bardzo wiele zjawisk. Autorka,  w swoim referacie, stara się te ramy doprecyzować. Od początkowej refleksji nad omnipotencją, którą musimy ciągle przekraczać, aby doświadczać szerokiego spektrum podmiotowości naszych pacjentów i nas samych jako psychoterapeutów, przechodzi do rozumienia intersubiektywnego charakteru spotkania terapeutycznego. Z tego miejsca wychodzi do rozważań na temat identyfikacji projekcyjnej, inspirowanych konceptualizacją Thomasa Ogdena, którą uzupełnia winietą kliniczną z własnej praktyki.

Wykład w Gdańsku: „Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy” 16.01.2016

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na wykład Ewy Sobczak pt.: „Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy”

16.01.2016 (sobota) Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204, godz. 17:00-18:30 Opłata: 35 zł na konto PTPa nr: 03 1440 1390 0000 0000 1503 8397, z dopiskiem „wykład otwarty Gdańsk” Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com Dla członków i kandydatów PTPa oraz studentów i pracowników naukowych Instytutu Psychologii UG wstęp wolny.

Ewa Sobczak – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytical Association. Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jest absolwentką Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie, afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kompleks Edypa w kryzysie wieku średniego – wykład Leona Klemiberga

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na wykład i seminaria Leona Kleimberga w Gdańsku. Wykład będzie tłumaczony
25 kwietnia 2015 (sobota), 17:00-18:30 Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204, wykład będzie transmitowany w siedzibie PTPa, Warszawa, ul. Lwowska 5 m. 6

Opłaty za wykład otwarty:
Słuchacze w Gdańsku – 35 zł (studenci 25 zł).Dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii UG, oraz członków i kandydatów PTPa wstęp wolny.
Słuchacze w Warszawie – 30 zł (studenci 20 zł)

Ponadto odbędą się dwa seminaria superwizyjne otwarte dla terapeutów i analityków: 11:00-12:30 Pierwsza grupa superwizyjna
14.00-15:30 Druga grupa superwizyjna
Seminaria będą tłumaczone. Koszt udziału w seminarium: 150 zł
Zapisy i numer konta

Leon Kleimberg – psychoanalityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wykładowca w Klinice Tavistock i na University College London, autor licznych publikacji na temat psychoanalizy, twórczości, psychopatologii oraz imigracji.

Podejście psychoanalityczne w pracy z pacjentem – wykłady na SWSP Sopot.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Sopocki wydział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zapraszają na cykl bezpłatnych wykładów poświęconych podejściu psychoanalitycznemu w psychoterapii. Na wykłady obowiązują zapisy.

24.10.2014 (piątek) godz. 19:30-21:00 Małgorzata Głowacka
Psychologiczne aspekty pomocy okołoporodowej.
W swoim wykładzie Małgorzata Głowacka opisze pracę z pacjentkami korzystającymi z pomocy w Punkcie Pomocy Psychologicznej dla Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poruszania przez psychologa trudnych, często krańcowych uczuć dotykających pacjentki w ciąży, po porodzie, ale także po poronieniu czy oddaniu dziecka do adopcji.

13.12.2014 (sobota) godz. 10:00-12:30 Katarzyna Procenko-Słaboszowska|
Praca z pacjentem po traumie.

23.01.2015 (piątek) godz. 19:30-21:00 Agnieszka Bielawska
Narcyzm i wybrane zaburzenia ze spektrum narcyzmu.
Wykład ilustrowany przykładami z książki Doroty Masłowskiej „Kochanie, zabiłam nasze koty”.

13.03.2015 (piątek) godz. 19:30-21:00 Agnieszka Humięcka
„Dziurawa torba” – psychoanalityczna perspektywa pracy z rodziną.

Prelegenci:
– Małgorzata Głowacka – certyfikowany psychoterapeuta, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi, dziećmi oraz parami, a także warsztaty i szkolenia dla grup. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz w Punkcie Pomocy Psychologicznej dla Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci z ramienia Stowarzyszenia „Zielona Myśl”.

– Katarzyna Procenko-Słaboszowska – superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

– Agnieszka Bielawska – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna; członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży.

– Agnieszka Humięcka – jest psychologiem, psychoterapeutką psychoanalityczną, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, jest współzałożycielką i wiceprezesem Badawczo-Klinicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem „Pro-Mama”, członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal.

Źródło informacji.

 

 

Wiktor Sedlak – „Superego psychoanalityka” cz.II 11.10.2014

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na drugą część wykładu Wiktora Sedlaka „Superego psychoanalityka”.
Wykład jest rozwinięciem myśli Biona: celem leczenia psychoanalitycznego jest zapoznać pacjenta z osobą, z którą spędzi całe życie, czyli z nim samym.
Sobota 11 października 2014 godz. 17.00.
Sala s204 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.
Wstęp: 30 zł. Dla studentów i pracowników UG – bezpłatny.
Wiktor Sedlak: jest analitykiem szkoleniowym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

I Sympozjum im. Hanny Segal „Pasja i Rozum”

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na I Sympozjum im. Hanny Segal „Pasja i Rozum”. Sympozjum odbędzie się 29 marca 2014 r. w Sopocie w Hotelu Haffner (ul. Jana Jerzego Haffnera 59, Sopot).
Opłata konferencyjna wynosi:
do 15 lutego 2014 r. – 280 PLN (70 euro)
do 20 marca 2014 r. – 330 PLN (80 euro)

Program Sympozjum
Referaty i dyskusja będą tłumaczone symultanicznie.

9:00-10:00 Rejestracja
10:00-11:45 – Ana Paulina Sauma (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „Prezentacja kliniczna” – dyskusja Pere Bea Torras (Hiszpańskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
11:45-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:45 – Ignes Sodre (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „Chłopięca opowieść Conrada – «Tajemny wspólnik»”
– dyskusja Izabella Gogolewska (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)
13:45-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-16:30 – David Bell (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) – „Prawdziwą zbrodnią jest milczenie. Hanna Segal – zaaangażowana intelektualistka”
– dyskusja Bob Hinshelwood (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
15:00-16:30 – Przerwa kawowa
16:45-17:30 Dyskusja panelowa uczestników sympozjum
17:30-18:00 – Zakończenie sympozjum

II seminarium z dr Anną Czownicką

W sobotę 15. lutego 2014 odbędzie się drugie seminarium z dr Anną Czownicką – ponownie omawiamy teksty Christophera Bollasa.
Program seminarium:
13.15 – 14.45 – pierwsze seminarium – Wywiad
14.45 – 15.00 – przerwa
15.00 – 16.30 – drugie seminarium – Kreatywność i psychoanaliza
16,30 – 17.30 – przerwa obiadowa
17.30 – 19.00 – trzecie seminarium – Wykorzystanie wyrażonego przeciwprzeniesienia

Są jeszcze 2 wolne miejsca na seminarium – zapytania w tej sprawie proszę kierować na adres: zielińscy@post.pl

dr Anna Czownicka – psycholog, psychoanalityk dzieci i dorosłych, członek i analityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przez blisko dwadzieścia lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychologii Klinicznej Dzieci. W latach 1997-2001 pełniła funkcję prezesa, a 2003-2005 – przewodniczącej Komisji Szkoleniowej PTP. Aktualnie pracuje klinicznie w ramach praktyki prywatnej i prowadzi szkolenia w zakresie teorii i praktyki psychoanalizy. Jest również wybitną tłumaczką i propagatorką dzieł D.W. Winnicott’a.

prof Christopher Bollas – profesor literatury, historyk, antropolog i psychoanalityk. W latach siedemdziesiątych odbył szkolenie psychoanalityczne w Tavistock Clinic. W 2010 roku przyjął obywatelstwo brytyjskie. Prace Christophera Bollasa są uznawane za jedne z najbardziej znaczących dla rozwoju współczesnej myśli psychoanalitycznej. W Polsce jest on głównie znany z dwóch artykułów – „Obiekt przekształcający” i „Miłująca nienawiść”.

XXIII Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii

Tegoroczna konferencja „ROMANTYCZNI” odbędzie się 15 lutego 2014 r. w godz.10-18. Program zapowiada się bardzo interesująco:
Viviane Chetrit – Vatine – psychoanalityczka z Jerozolimy „Pasje analityka, setting i etyczne uwiedzenie”
Beatrice Ithier –  psychoanalityczka z Paryża „Miłość – stawka życia i śmierci”
Dominique Cupa i Alexandra Cochini –  psychoanalityczki z Paryża i Uniwersytetu Nanterre „Zapłodnienie in vitro z punktu widzenia psychoanalizy”
Katarzyna Walewska – psychoanalityczka z Warszawy „Zakazana miłość – Lolita – miłość po 70.”
Cena konferencji do 15.01.2014 – 150 zł, od 16.01.2014 – 300 zł. Studenci UW – 150 zł.

(informacje z materiałów organizatora)