Konferencja „Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian”; Kraków 10-11.09.2022

Polskie Towarzystwo Pschoterapii Psychodynamicznej zaprasza do wzięca udziału w IX Konferencji, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 roku, w hotelu Metropolo w Krakowie.
Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian
Przemiany, którym poświęcona będzie Konferencja to: dysforia płciowa, praca terapeutyczna online oraz nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych ICD-11.
Tegoroczni prelenci to: prof. UAM Emilia Soroko, Andrzej Trzęsicki oraz goście specjalni Susan Evans i Marcus Evans – członkowie Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, pracownicy Tavistock and Portman Clinic, autorzy ksiażki o dysforii płciowej: „Gender Dysphoria: A therapeutic model for working with children, adolescents and young adults”.
Będę miała przyjemność poprowadzić dyskusje panelowe na zakończenie obu konferencyjnych dni.
Szczegółowy program znajudje się w tym linku.Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian

Nowy zarząd Trójmiejskiego Oddziału PTPPd

Miło mi poinformować, że został wyłoniony nowy skład zarządu Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i tworzą go:
Bronisław Hońca – Prezes
Marta Orańska – Szałomska – Wiceprezeska
Joanna Janowczyk – Członkini zarządu

Mamy nadzieję, że uda nam się przez najbliższe trzy lata z zapałem pracować na rzecz naszego lokalnego środowiska psychoterapeutów a pierwsze efekty naszej pracy już można podejrzeć w harmonogramie pracy na rok 2021 http://trojmiasto.ptppd.pl

 

Wykład: Wpływ doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

W ramach „Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej” Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zaprasza Państwa na wykład: Wpływ doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

17.05.2018 r. (czwartek), godz. 9:00-10:30, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii, sala C 210
Ilość miejsc ograniczona, zapraszamy do zapisów pod numerem tel.: 58 347 89 30.

Badania wykazują, że od 14-43% dzieci ma za sobą doświadczenia traumatyczne.
Doświadczeniem traumatycznym jest nie tylko wydarzenie bezpośrednio zagrażające życiu, jak wypadek czy klęska żywiołowa, ale także przemoc domowa, utrata bliskiej osoby, naruszenie granic cielesnych, trudne relacje rodzinne.
Trauma przeżyta w dzieciństwie może mieć zasadniczy wpływ zarówno na rozwój emocjonalny i społeczny, jak również w znaczący sposób utrudnić odnalezienie się w środowisku szkolnym oraz ograniczać możliwości uczenia się dzieci i młodzieży.
Konsekwencjami doznanej traumy są m.in.: zachowania agresywne i destrukcyjne, zaburzenia regulacji uczuć, zaburzenia w relacjach z rówieśnikami, pogorszenie wyników w nauce, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania opozycyjno-buntownicze.

Wykład jest otwarty, bezpłatny, obowiązują zapisy tel.: 58 347 89 30 (Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży)

Prowadzące:
Joanna Kiedrowiczpsycholog, ukończyła Studium Psychotraumatologii oparte na myśli psychoanalitycznej, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie integratywnym,  prowadzi konsultacje i psychoterapię młodzieży, dorosłych i par.

Monika Kowalczyk – pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista, w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej. W prowadzi konsultacje i psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorzy Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej:
Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Patronat Merytoryczny: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Partner: Uniwersytet Gdański

UnsplashTrauma

 

„Ciąża bez alkoholu – dziecko bez FAS” – bezpłatna konferencja w Kościerzynie.

8 września 2017 (piątek) Fundacja „Trzeźwość” zaprasza na bezpłatną konferencję „Ciąża bez alkoholu – dziecko bez FAS”. Konferencja adresowana jest do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kuratorów sądowych – zatrudnionych w placówkach woj. pomorskiego oraz rodziców – mieszkańców woj. pomorskiego.
Miejsce – Sala widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego w  Kościerzynie,ul. 3 Maja 9.
Rejestracja poprzez stronę konferencji.
Organizatorzy: Fundacja „Trzeźwość”, Miasto Kościerzyna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Kościerzynie.
Program konferencji:
10:00 – Otwarcie konferencji
10:15 – dr hab. n. farm. Marek Wiergowski „Kobieta i alkohol – toksyczny związek”
10:30 – Dorota Narloch „FAScynujaca codzienność”
10:50 – dr hab. n. med. Mirosława Cichorek „Początki rozwoju prenatalnego człowieka. Alkohol jako teratogen”
11:30 – Magdalena Borkowka „Problematyka Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w ujęciu globalnym i krajowym”
12:05 – Przerwa na poczęstunek
12:35 – dr n. med. Anita Sumiła „Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom”
13:15 – lek. med. Grażyna Rymaszewska „Rozmowa z kobietą w ciąży o alkoholu”
13:45 – Występ zespołu wokalnego „Love Sing” z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie
14:00 Zakończenie konferencji

Prelegenci:
Magdalena Borkowskapsycholog, absolwentka SWPS, studiów podyplomowych z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej UMCS oraz Psychologii Reklamy UW. Wieloletni pracownik PARPA w zakresie edukacji i współpracy międzynarodowej. Realizator działań badawczych, edukacyjnych i profilaktycznych w obszarze tematyki FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w Polsce i zagranicą. Współrealizator Projektu ALICJA, kampanii społecznej „Ciąża bez alkoholu” oraz specjalistycznej strony internetowej www.ciazabezalkoholu.pl. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu tematyki FASD na Uniwersytecie w Maastricht.

dr hab. n. med. Mirosława Cichorek – kierownik Zakładu Embriologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi wykłady nt. wpływu alkoholu na rozwój płodu. Zainteresowania naukowe: biologia komórki, biologia nowotworów.

Dorota Narloch – oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe w kierunku socjoterapii i resocjalizacji. Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach, od września 2009 r. pełni funkcję pedagoga szkolnego w tejże szkole. Od sierpnia 2009 r. wraz z mężem prowadzi rodzinę zastępczą.

lek. med. Grażyna Rymaszewska – psychiatra, inicjatorka Kampanii STOP FAS. Ponad 20 lat zajmowała się terapią osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Obecnie kieruje Fundacją “Trzeźwość”. Autorka projektów dot. FASD realizowanych przez Fundację, redaguje stronę www.stop-fas.pl

dr n. med. Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. Od ponad 10 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin wykorzystując m. in. MBT-F, podejście systemowe. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie i Sopocie. Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady dot. zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów.

dr hab. n. farm. Marek Wiergowski – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej. Kieruje Pracownią Toksykologii Sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe z zakresu toksykologii sądowej (m.in. alkohologia, klasyczne i nowe substancje psychoaktywne) oraz przygotowuje wraz ze swoim zespołem opinie chemiczno-toksykologiczne na rzecz organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

FAS

„Dzieciństwo – współczesna perspektywa psychoanalityczna” Konferencja w Warszawie

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne w dniu 19.11.2016 (sobota) zaprasza na konferencję „Dzieciństwo – współczesna perspektywa psychoanalityczna”.
Wydział Biologii UW, Warszawa, ul. Miecznikowa 1 (wjazd od ul. Banacha), godz. 10:00-18:00.
Zaproszeni goście i wystąpienia:
Florence Guignard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne) „Edyp – z kompleksem albo bez”. Wystąpienie poświęcone będzie problemowi zanikania okresu latencji i zmianami społecznymi w odniesieniu do pojęć psychoanalitycznych, a w szczególności – do pojęcia kompleksu Edypa.
Angela Joyce (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) „Obrazy i słowa: współczesny punkt widzenia na pojęcie regresji”. Wystąpienie poświecone będzie stanowi umysłu analityka wobec niemających reprezentacji stanów umysłu.
Valli Kohon (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) Tytuł wystąpienia zostanie podany później

Opłata konferencyjna: 260 zł. Od 20.10.2016 opłata 300 zł, studenci 160 zł
Nr konta PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja”)
Dane do rachunków: biuro.mpc@gmail.com
Informacje: Zofia Hamann tel. 22 659 22 09 od poniedziałku do czwartku 9:00-13:00, ptpa@psychoanaliza.org.pl

Prelegenci:
Florence Guignard – psychoanalityczka szkoleniowa Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jako jedna z pierwszych psychoanalityczek francuskojęzycznych przyczyniła się do upowszechnienia teorii Melanii Klein oraz myśli postkleinowskiej – Biona, Rosenfelda i Meltzera – we Francji. Jej najnowsza książka nosi tytuł: „Jaka psychoanaliza w XXI wieku? Tom I: Przemiany pojęć psychoanalitycznych”.

Angela Joyce – psychoanalityczka szkoleniowa i superwizorka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przewodnicząca Winnicott Trust, Honorowy Starszy Wykładowca London University College. Autorka licznych artykułów na temat wczesnego rozwoju i psychoterapii rodziców z małymi dziećmi, a także badań nad teorią Winnicotta.

Valli Kohon – psychoanalityczka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członkini Stowarzyszenia Terapeutów Dziecięcych, wykłada w Tavistock Clinic, gdzie szkoliła się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dziecinstwo

 

Wykład Ewy Drążkowskiej – Zielińskiej w Gdańsku

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na wykład Ewy Drążkowskiej – Zielińskiej „Identyfikacja projekcyjna w polu intersubiektywnym. O rozpoznawaniu i rozumieniu niewypowiedzianego”.
9.04.2016 (sobota), godz. 11:00, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, sala nr 207.
Wstęp bezpłatny.

Ewa Drążkowska – Zielińska – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna. Superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stworzyła i realizowała program dla studentów „Kanon pomocy psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Współredaktorka książki „Podręcznik pomagania”. Zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej; obecnie jest nauczycielem w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy PTPP. Prowadzi seminaria teoretyczne, grupy superwizyjne oraz superwizuje pracę zespołów terapeutycznych.

O wykładzie: Identyfikacja projekcyjna jest jedną z bardziej nieprecyzyjnie, czy swobodnie zdefiniowanych koncepcji. Szerokie ramy definicji pozwalają opisać bardzo wiele zjawisk. Autorka,  w swoim referacie, stara się te ramy doprecyzować. Od początkowej refleksji nad omnipotencją, którą musimy ciągle przekraczać, aby doświadczać szerokiego spektrum podmiotowości naszych pacjentów i nas samych jako psychoterapeutów, przechodzi do rozumienia intersubiektywnego charakteru spotkania terapeutycznego. Z tego miejsca wychodzi do rozważań na temat identyfikacji projekcyjnej, inspirowanych konceptualizacją Thomasa Ogdena, którą uzupełnia winietą kliniczną z własnej praktyki.

Szkolenie dla lekarzy w Poznaniu – „Kontakt z pacjentem w przypadku zaburzeń psychicznych i schorzeń psychosomatycznych”

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza lekarzy na szkolenie: „Kontakt z pacjentem w przypadku zaburzeń psychicznych i schorzeń psychosomatycznych
Poznań, al. Niepodległości 37, sala wykładowa
09.04.2016 (sobota) godz. 9:00–15:00
16.04.2016 (sobota) godz. 9:00–15:00

Zagadnienia, które zostaną poruszona na szkoleniu:
– Diagnoza psychologiczna dla lekarzy
– Depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego
– Praca z rodziną
– Zaburzenia psychosomatyczne
– Zaburzenia jedzenia
– Motywowanie pacjenta do podjęcia psychoterapii oraz kierowanie na konsultacje psychiatryczne
Praca w 16-osobowej grupie warsztatowej.
Szkolenie jest nieodpłatne przy zapisach obowiązuje zwrotna kaucja 50 zł.
Uczestnik otrzyma 12 pkt szkoleniowych, zapisy: odz@wil.org.pl lub 601 799 706

Szkolenie poprowadzi Iwona Jóźwiak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współpracuję z Instytutem Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Wykładowca w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

 

„Freud – seksualność dziecięca″ – wykład na SWPS w Sopocie

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i sopocki wydział Uniwersytetu SWPS zapraszają na wykład Beaty Romańskiej „Freud – seksualność dziecięca″. 4 marca 2016 (piątek), godz. 18:30, ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, aula 015
Zapisy na wykład

Beata Romańska – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

 

Wybrane aspekty techniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą – cykl warsztatów

„Wybrane aspekty techniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą” – to cykl warsztatów teoretyczno-klinicznych, które poprowadzi Ora Dresner. Warsztaty organizowaną są przez Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży oraz Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
Warsztaty adresowane są do terapeutów pracujących analitycznie.
Program warsztatów (wszystkie warsztaty odbędą się w soboty):
27.02.2016 godz. 9:00-13:00 – szczególne aspekty techniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą: przerwanie terapii, kończenie terapii, zmiana settingu w terapii, zmiany w rodzinie w trakcie terapii
07.05.2016 godz. 9:00-13:00 – acting out w pracy z dziećmi i młodzieżą
01.10.2016 godz. 9:00-13:00 – zagadnienia techniczne w pracy z dziećmi głęboko zaburzonymi: autyzm, psychoza, zaburzenia symbolizacji itp.
Koszt: 1200 zł (cały cykl); zgłoszenia na adres: kontakt@isphs.pl; Miejsce: siedziba ISPHS przy ul. Grażyny 13/15 w Warszawie.

Ora Dresner – psycholog, psychoanalityk, członek British Psychoanalytic Association, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock Society of Psychotherapists, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit, instytucji publicznej, która oferuje m.in. niskopłatną psychoterapię osobom dorosłym. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

„Język miłości – o komunikacji w małżeństwie” – bezpłatny warsztat w Gdańsku

„Język miłości – o komunikacji w małżeństwie” – bezpłatny warsztat w ramach Tygodnia Małżeństwa. Warsztat został przygotowany przez psychologów z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – Grażynę Brzezińską i Joannę Kiedrowicz; i odbędzie się w siedzibie GOPP ul. Racławicka 17 w Gdańsku.
07.02.2016 (niedziela), godz. 10:00-12:00 Zgłoszenia telefoniczne pod nr: 58 347 89 30
(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

„On nigdy mnie nie słucha… Ona znowu się czepia…”
Czy często masz takie myśli? Bliskie relacje są ważne i piękne, ale mogą być bardzo trudne. Warsztat będzie okazją by zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć temu, w jaki sposób porozumiewacie się ze sobą – co pomaga w porozumieniu się, a co powoli staje się nie do zniesienia… Warsztat będzie okazją do wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

Prowadzenie:
Grażyna Brzezińska – psycholog, ukończyła szkolenia z zakresu terapii par i małżeństw oraz mediacji rodzinnych, obecnie w trakcie kursu psychoterapeutycznego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii, a także szkoleń i warsztatów grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych.
Joanna Kiedrowicz – psycholog, ukończyła szkolenie z psychotraumatologii specjalistycznej, obecnie w trakcie studium psychoterapii integratywnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dorosłych i młodzieży. Jest też doradcą rodzinnym, pracuje z narzeczonymi i małżeństwami w poradni rodzinnej, współprowadzi rekolekcje kierowane do par.