Interdyscyplinarna Pomoc Dziecku po Traumie Seksualnej – Konferencja w Gdańsku 03.12.2021

3go grudnia 2021 zapraszam do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji z cylku: teoria i praktyka terapeutyczna pt.: „Interdyscyplinarna Pomoc Dziecku po Traumie Seksualnej”, która będzie transmitowana na platformie Zoom.

Konferecja oparta jest o doświadczenia wypracowanego przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP) Modelu Pomocy Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego. Na przestrzeni ostatnich lat, Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów, tworzących Model, wypracował standardy badania klinicznego prowadzonego w kierunku identyfikacji symptomów traumy seksualnej oraz wydawania opinii psychotraumatologiczno-psychiatrycznej. To co wyróżnia ten autorski Model pracy to wykorzystanie wiedzy i doświadczenia z obszaru psychologii, psychotraumatologii, psychoterapii psychoanalitycznej oraz psychiatrii.

Szczegółowy program Konferencji znajdziecie Państwo tutaj: http://konferencja.raclawicka.gda.pl/program.phpPlakat 23.11

Prelegenci:

prof. dr hab. Maria Beisert – seksuolożka, prawniczka, kierowniczka Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Alicja Jankiewicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz jako asystent w Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.
Monika Kowalczyk – psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym, certyfikowany psychotraumatolog specjalista, pedagog. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii i kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Diagnozuje dzieci i młodzież w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.
Marta Kulik – lekarz i psycholog. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz studiów podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej. Współpracuje z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.
Katarzyna Kurkiewicz – prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy.
Grażyna Lewko – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta psychoanalityczny; prowadzi własną Praktykę. W ramach Modelu diagnozuje dzieci wykorzystywane seksualnie zgodnie z wiedzą i doświadczeniem z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i psychotraumatologii.
Monika Leźniewicz-Bajczyk – absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, psycholog. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego. Były członek Interdyscyplinarnego Zespołu ekspertów ds. Diagnozy dzieci z FAS/FASD.
Anna Pułjan-Laudańska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obecnie w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego PTS, wykładowczyni akademicka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W GOPP prowadzi diagnozy dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.
Teresa Smoła – psycholog, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Par prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Przez cztery lata do maja 2018 r. była Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Jest współautorką i koordynatorką autorskiego Modelu Pomocy Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, utworzonego w GOPP. Występowała w charakterze biegłego w sprawach sądowych dotyczących dzieci i młodzieży. Zaangażowana w liczne działania na terenie Gdańska związane z udzielaniem, organizowaniem i propagowaniem pomocy psychologicznej.
dr Katarzyna Walewska – szkoleniowa psychoanalityczka dorosłych, dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Autorka oryginalnej techniki z użyciem pianina. Autorka wielu publikacji, wystąpień polskich i zagranicznych oraz książek: „Dziecko w terapii„; „Nurt francuski” oraz „Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym”.
Maria Julita Hartuna – sędzia w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku, w przeszłości orzekała zarówno w sprawach karnych, jak i rodzinnych, absolwentka Wydziału Prawa UMK w Toruniu i studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego na UKSW w Warszawie, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Prowadzenie i moderowanie Konferencji:
Marta Orańska-Szałomska  – psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Wiele lat zawodowo związana z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Aktualnie współpracuje z GOPP organizując konferencje promujące wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pełni funkcję wiceprezeski Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (kadencja 2021-2024).

Konferenjce w nowym wydaniu.

Po pandemicznej przerwie, razem z zespołem Gdańskiego Ośrodka  Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, już pracujemy nad organizacją majowej Nowoczesnej Konferencji dla Rodziców oraz nad grudniową naukowo-szkoleniową konferencją z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna. Więcej szczegółów już wkrótce, ale ogromnie cieszy mnie ta wspólpraca nad propagowaniem psychologii i psychoterapii.
Szczegóły na bierząco https://www.facebook.com/gdanskpsycholog

arch. GOPP

arch. GOPP

„Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii” – Konferencja

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z Kliniką Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową: Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii.
16 listopada 2018 r. (piątek), Atheneum Gedanense Novum (al. Zwycięstwa 41/42) sala im. prof. Olgierda Narkiewicza (campus GUMed) w godzinach 8:30-15:30.

Konferencja kierowana jest do:lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, mieszkańców miasta Gdańska i specjalistów pracujących na rzecz mieszkańców Gdańska w gdańskich placówkach oraz studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i studentów psychologii gdańskich uczelni.
Udział w Konferencji jest bezpłatny! Formularz rejestracyjny

Prelegenci:
prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel – lekarz, embriolog, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej; w latach 1991- 2010 kierownik Katedry Histologii i Embriologii WAM – następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor 130 prac naukowych, dwóch podręczników embriologii. Ekspert-konsultant opracowań popularno-naukowych na temat rozwoju prenatalnego człowieka.

prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska – psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych poświęconych diagnozie, rozwojowi i terapii dzieci z ADHD. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.

dr med. Seweryna Konieczna –  lekarz neurolog, historyk medycyny, magister filologii polskiej, wieloletni nauczyciel akademicki. Zawodowo związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jest członkiem Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jest od wielu lat konsultantem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz diagnostą FAS. Autorka wielu książek i publikacji na temat historii medycyny i neurologii.

dr Teresa Jadczak – Szumiło – psycholog, ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii. Prowadzi prywatną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i ich rodzin ITEM – Centrum Psychologiczne. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej  (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Pracuje z rodzicami adopcyjnymi nad rekonstrukcją systemu przywiązania w sytuacji adopcji.  Od 1995 r. ekspert PARPA ds. Socjoterapii i FASD. Nagrodzona nagrodą ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodą Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia – badania diagnostyczne dzieci z FASD.

dr med. Krzysztof Liszcz – psychiatra, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”. Od roku 2001 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Nagrodzony min.: Nagrodą Fundacji POLCUL, wspólnie z Żoną Katarzyną: Orderem „ Ecce Homo” oraz Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J.Tischnera;  za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

mgr Małgorzata Tomanik – ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo –Wychowawczą na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 27 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie.  Uzyskała certyfikaty w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne a upośledzenia rozwojowe, rozwój emocjonalny u dzieci i młodzieży specjalnej troski, modyfikacja zaburzeń w zachowaniu oraz praca z dziećmi i młodzieżą z FASD, ich rodzinami oraz zespołami terapeutyczno-opiekuńczymi. Prowadzi własną praktykę konsultacyjną Parenting Paradigm. Pracuje jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy) dla Fraser Valley Child Development Centre in Abbotsford, BC. Wspiera dorosłych w rozumieniu FASD jako zaburzenia rozwojowego powstałego na skutek uszkodzenia mózgu przez alkohol w okresie prenatalnym. Ponadto, prowadzi warsztaty dla dorosłych: rodziców i opiekunów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policji oraz pracowników służby zdrowia psychicznego na tematy odnośnie rozwoju dzieci, rozwiązywania trudnych zachowań, wychowywania i opiekowania się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi i upośledzeniami rozwojowymi łącznie z FASD.

dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka – psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (MOPS Gdynia), a od roku 2010 wraz z psychologiem Anną Piaskowską tworzy zespół diagnozujący uszkodzenia ze spektrum FASD.

mgr Anna Piaskowskapsycholog, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie. Współtworzyła pierwszy w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Dzieci z FASD i Ich Rodziców w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni). Ukończyła w 2010 roku szkolenie organizowane przez PARPA z zakresu pracy z dzieckiem z FASD oraz uzyskała w 2015 roku certyfikat dotyczący diagnostyki dzieci z FASD.

Ewa Olewicz – absolwentka psychologii i i logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyła Szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia) organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Certyfikowany diagnosta FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. Pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Koordynatorka projektu pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom. Współautorka publikacji „Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań” w „Adolescencja: wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne” pod red. W. Radziwiłłowicz i A. Jarmołowskiej.

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi. Jest certyfikowanym diagnostą FASD – certyfikat CM UJ i PARPA. Pracuje terapeutycznie prowadząc terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Od wielu prowadzi również wykłady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez ORE. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par.

FASDterapia

„Wylogowanie” z życia jako konsekwencja traumatyzacji – konferencja w Gdańsku

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium zapraszają do udziału w konferencji: „Wylogowanie” z życia jako konsekwencja traumatyzacji.
06 września 2018 (czwartek), sala Wystaw Czasowych w Europejskim Centrum Solidarności; ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk.

Program konferencji:
10:00-11:00 dr Alfred Walter „Zakłócenia procesu stawania się żywym na nowo. Fluktuacje pomiędzy przypominaniem i lękiem a byciem zaburzonym, oraz pragnieniami bycia żywym”
11:00-12:00 Jolanta Zboińska „Budzenie do życia. Okruchy życia wyrażane w snach”
12:00-12:30 przerwa kawowa
12:30-13:30 prof. dr hab. Beata Pastwa Wojciechowska „Skomplikowany świat emocji osób z zaburzeniami osobowości
13:30-14:30 dr Anita Sumiła „Tajemnice dysocjacji”
14:30-15:30 dr Lidia Chylewska Barakat „Neurobiologiczna reakcja organizmu na wydarzenie traumatyczne jako wylogowanie z życia i szansa na wyzdrowienie”

Opłata konferencyjna: 170 zł
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: info@psychotraumatologia.com.pl
Wpłaty, z dopiskiem: Konferencja, należy kierować na konto PKO SA 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685
Dane do faktury proszę wysłać na adres: faktury@psychotraumatologia.com.pl

07 września 2018 (piątek) będzie można wziąć udział w grupie superwizyjnej. Superwizja będzie odbywała się w 2 turach:
I Grupa godz. 9.00 – 11.30
II Grupa godz. 12.00 -14.30
Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Prelegenci:
prof. dr hab. Beata Pastwa Wojciechowska – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Specjalnością naukową i praktyczną jest psychologia kliniczna, sądowo- penitencjarna oraz seksuologia. Jest redaktorem czasopisma Current Issues in Personality Psychology a także członkiem rad naukowych wielu uznanych czasopism naukowych.
dr Lidia Chylewska Barakat – psycholog kliniczny i rodzinny, od ponad 20 lat pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej. Trenerka i kotrenerka w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy. Specjalizuje się m.in. w terapii traumy, terapii zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń przystosowawczych. Przed wybuchem wojny w Syrii pracowała tam wspólnie z mężem – profesorem Uniwersytetu w Damaszku, wspierając m.in. uchodźców z Iraku, w tym kobiety – ofiary gwałtu.
dr n. med. Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży,  certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od ponad dziecięciu lat wykorzystując mi.in. MBT-F, podejście systemowe. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Kościerzynie oraz Sopocie.
dr Alfred Walter – szkolił się w Monachium w zakresie psychoanalizy dzieci, młodzieży i dorosłych, w analizie grupowej według Foulkes’a oraz w zakresie psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium (CIP, uznany przez państwo instytut szkoleniowy dla psychoterapeutów medycznych i niemedycznych). Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach. Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii, Centrum Leopolda-Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu.

Jolanta Zboińska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Wieloletni członek i założycielka Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, aktualnie jej prezes. Wieloletni biegły sądowy z listy Prezesa Sądu kręgowego w Gdańsku. W ramach Fundacji PCP prowadzi szkolenia z zakresu psychotraumatologii specjalistycznej i psychotraumatologii praktycznej. W 2009 roku na Międzynarodowej Konferencji Psychotraumatologicznej w Haidenhaim otrzymała międzynarodową nagrodę  za całokształt osiągnięć zawodowych oraz wdrażanie psychotraumatologii w Polsce. Wieloletni współpracownik i wykładowca Kolegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Untitled

Psychoterapia – moda czy konieczność? – Debata Ekspercka

Miło mi zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Debacie Eksperckiej: Psychoterapia – moda czy konieczność?, której będę moderatorem.
26 maja 2017 r. (piątek); godz. 12:00 – 13:30; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4 aula S 205.
Debata odbywa się w ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej: Zdrowie zaczyna się w głowie.

W debacie udział wezmą:
– dr n. med. Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny
– Teresa Smoła – psycholog, psychoterapeutka, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
– Katarzyna Wieczorek – psycholog, psychoterapeutka, prezes Fundacji Wspierania Rodzin Przystań
– dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal – psycholog
– dr n. hum. Aleksandra Lewandowska – Walter – psycholog i psychoterapeutka par i rodzin.
Debatę poprowadzi Marta Orańska: psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna .

Zaproszeni eksperci odniosą się do istotnych kwestii związanych z psychoterapią, min.: – Czemu potrzebujemy dzisiaj psychoterapii?
– Kiedy warto korzystać z psychoterapii i jakie można mieć z niej korzyści?
– Jaką terapię wybrać?
– Jakie warunki należy spełnić aby rozpocząć psychoterapię?
– Co jest przeciwwskazaniem do psychoterapii i kiedy terapia może zaszkodzić?

Zapraszamy uczestników do aktywnego włączenia się w debatę poprzez zadawanie pytań i wyrażenie opinii.
Zapraszamy do aktywnego udziału studentów i osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, prawników, kuratorów sądowych, lekarzy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Organizatorami Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej: Zdrowie zaczyna się w głowie są: Fundacja Wspierania Rodzin Przystań i Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Miasto Gdańsk, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radio Gdańsk.

„Resilience – poststraumatyczny wzrost” – konferencja w Gdańsku

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium zapraszają do udziału w Konferencji „Resilience – poststraumatyczny wzrost”.
27 maja 2017, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Plac Solidarności 1; godz. 10:00.
Program:
10:00 – 11:00 Alfred Walter „Resilience – poststraumatyczny wzrost”
11:00 – 12:00 Jolanta Zboińska „Wydobyć się z traumy”
12:00 – 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Anita Sumiła „Trauma u dzieci – trudności w diagnozie różnicowej”
13:30 – 14:30 Marta Siciarek „Metody pracy z uchodźcami z uwzględnieniem różnic międzykulturowych”
Koszt: 70 zł (po 20 marca 100 zł.) Opłaty na konto : 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685 tytułem: konferencja
Zgłoszenia i dane do rachunków:  info@psychotraumatologia.com.pl

Ponadto, w dniu poprzedzającym konferencję (26 maja 2017 – piątek) zorganizowane będą dwie grupy superwizyjne prowadzone przez Alfreda Waltera.
12:00 – 15.00 I Grupa Superwizyjna
16:00 – 19:00 II Grupa Superwizyjna
Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. Wpłaty na konto: 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685 Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: info@psychotraumatologia.com.pl.

Prelegenci:
Alfred Walter – psychoanalityk, psychotraumatolog, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, lider i wykładowca Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, wieloletni wykładowca i współpracownik Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.
Anita Sumiła – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie i Sopocie. Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady z zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów.
Marta Siciarek psycholog, sinolog, prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, współkoordynator projektu integracji imigrantów w Gdańsku.
Jolanta Zboińskapsycholog, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prezes i trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, wykładowca Collegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

resilience

„Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji” – konferencja

W ramach  Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.:
„Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji„.
23.02.2017 r. (czwartek), Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Program:
9:00-9:15 Otwarcie konferencji
9:15-10:00 Wiesław Cubała: „Wielowymiarowe podejście w leczeniu większego zaburzenia depresyjnego – znaczenie modelu biopsychospołecznego w rozumieniu terapii zaburzeń nastroju”
10:00-11:00 Artur Kawiński, Wioletta Radziwiłłowicz: „Melancholia. O depresji w kulturze”
11:00-11:15 Refleksje, pytania uczestników
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:15 Renata Mizerska: „Doświadczenia depresyjne – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt”
12:15-13:15 Lech Kalita: „Długoterminowa psychoterapia depresji w podejściu psychoanalitycznym”
13:15-13:30 Refleksje, pytania uczestników
13:30-14:00 Przerwa kawowa
14:00-14:45 Magdalena Chrzan-Dętkoś: „Odzyskiwanie zabawy. Doświadczenie depresji matki przez małe dziecko. Studium przypadku”
14:45 Refleksje, pytania uczestników, zakończenie konferencji

Opłata konferencyjna 90 zł. Wpłaty na konto Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł przelewu: K 730-17; imię i nazwisko uczestnika; instytucja lub osoba
wpłacająca

Uczestnicy konferencji, w ramach opłaty konferencyjnej, otrzymają książkę „Włosy mamy” G. Dahle i S. Nyhousa (Wyd. Ene Due Rabe) na temat depresji matki i jej doświadczania przez dziecko.

Prelegenci:
dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała – specjalista psychiatra, pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe.
Artur Kawiński – nauczyciel akademicki, redaktor, dziennikarz. W Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi zajęcia z religioznawstwa i wstępu do nauk o kulturze.
dr hab. prof. nadzw. UG Wioletta Radziwiłłowiczpsycholog, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejsze monografie: „Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia”, „Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne”, „Adolescencja. Wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne”. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do psychologów, nauczycieli i rodziców. Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich „Młodzież w działaniu”.
Renata Mizerskacertyfikowany psychoterapeuta, psycholog, certyfikowany terapeuta MBCT i nauczyciel uważności. Absolwentka Psychologii w SWPS oraz WZ Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych IIPG w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym szkoleniu podyplomowym Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu Gestalt, terapię MBCT-Ca opartą na uważności (mindfulness), treningi i warsztaty pracy poprzez ciało. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), Członek Executive Committee Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT), Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.
Lech Kalitapsycholog, psychoterapeuta, tłumacz literatury psychoanalitycznej. Obok prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej współpracuje z instytucjami publicznymi m.in. jako superwizor Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz Zespołu ds. Intensywnej Pracy z Rodziną w Gdyni. Były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG oraz prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną. Autorka publikacji z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychoterapii.
naturaKultura

 

Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości – konferencja w Krakowie

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie zaprasza na XIII konferencję pt: „Modyfikacje settingu w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości„, która odbędzie się w Krakowie 10 września 2016 r. Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4

Prelegenci:
Ewa Modzelewska – Kossowska – psychoanalityczka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, także psychoanalityczka dzieci i młodzieży.
Marcus Evans – psychoterapeuta psychoanalityczny w klinice Portman w Londynie. Jest autorem książki pt. Making Room for Madness in Mental Health: The Psychoanalytic Understanding of Psychotic Communication.
Małgorzata Król i Marta Mach – team terapeutyczny z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. Małgorzata Król jest pielęgniarką psychospołeczną, Marta Mach psychoterapeutką psychoanalityczną.

Koszty:
do 7.08.2016: 250 zł (studenci*: 200 zł), od 8.08.2016: 280 zł (studenci*: 230 z).
*studenci szkół wyższych, osoby szkolące się w psychoterapii oraz pracownicy Szpitala Babińskiego.
Formularz rejestracyjny
Opłaty: Fundacji im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej Nr konta:  26 1540 1115 2111 6011 8284 0001

Wolne miejsce w grupie superwizyjnej u Piotra Miszewskiego

Jest jedno wolne miejsce w grupie superwizyjnej u Piotra Miszewskiego, certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizje odbywają się raz w miesiącu w Gdańsku w godzinach 9:00-14:00 (niedziele). Chętni proszeni są o kontakt z Martą Orańską telefonicznie 785 925 601 lub mailowo oranska.m@gmail.com.

Grupa jest przeznaczona dla absolwentów Studium Socjoterapii oraz uczestników i absolwentów Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, którzy chcą superwizować swoją pracę kliniczną, przygotowując się do uzyskania dyplomu Szkoły Psychoterapii oraz dla tych osób, które przygotowują się do uzyskania certyfikatów zawodowych: socjoterapeuty i trenera PTP.

Piotr Miszewski certyfikowany psychoterapeuta  i certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

„Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – nowe spojrzenie” sympozjum w Warszawie

II Sympozjum im. Hanny Segal „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – nowe spojrzenie” odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. w Warszawie w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66) w godzinach 10.00-18.00 (rejestracja: 9.00-10.00).
Organizatorem sympozjum jest Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal .

Program sympozjum:
– Irma Brenman Pick – wykład: „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – dalsze myśli”
– Małgorzata Sadowska: dyskusja – referat
– rozmowa z Irmą Brenman Pick o psychoanalizie
– superwizja prowadzona przez Irmę Brenman Pick (materiał kliniczny przedstawi Magdalena Fronczewska)

Opłata konferencyjna: do 14 marca 2016 r. – 260 zł, do 29 marca 2016 r. – 290 zł.
Wpłaty z dopiskiem „SYMPOZJUM” należy dokonać na konto: 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339
Dane do faktury należy kierować na adres: faktury@isphs.pl

Irma Brenman Pick – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne, w psychoterapii dzieci szkoliła się w Klinice Tavistock, później w psychoanalizie w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (BPAS).
Małgorzata Sadowska – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Terapeuta szkoleniowy, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych ISPHS.
Magdalena Fronczewska – psychoterapeutka psychoanalityczna, psycholog, współpracuje z Poradnią Psychoterapeutyczną ISPHS.

psychoterapiaISPHS